Scroll Top
Mejerivägen 132, 374 91, Asarum

Tjänstevillkor

Uppdaterad: 2024-02-20

1. Parterna för tjänstevillkoren

a. Uppdragsgivare och tjänsteproducent

Webbohem
Org.nr. 560607-9434
E-post: kalle@webbohem.se
Tel: 0760 04 15 21
Postadress: Mejerivägen 132
374 54 Asarum

b. Beställare av tjänsten

Beställaren av tjänsten är den som förbinder sig till att betala för tjänsten.

c. Slutanvändare

Slutanvändaren är den person för vilken tjänsten produceras. Parterna för tjänstevillkoren är Webbohem, leverantör av domän, leverantör av webbhotell (hosting service), samt slutanvändaren (beställaren).

2. Beställning av webbplats/hemsida

a. Betalning av webbplats/hemsida

Betalning av webbplats/hemsida som skapas av webbohem sker via faktura till slutkund/beställaren (engångsbelopp). Slutkunden/beställaren faktureras kostnaden efter godkänd och publicerad hemsida. Fakturan förfaller till betalning 14 dagar efter publicering av hemsidan.

b. Löpande kostnader

Löpande kostnader för din webbplats/hemsida är din domän och webbhotell. Löpande kostnader faktureras dig årligen direkt av din leverantör för domän och webbhotell.

Prenumeration på Premium support är enligt texten nedan är också en löpande avgift men är däremot en frivillig avgift.

3. Support

a. Abonnemang premium support

Abonnemanget är frivilligt och  innehåller system uppdateringar som utförs två gånger per år av webbohem samt  dagliga backups av hela din hemsida/webbplats. Däremellan sker scanning av malware på din hemsida. I abonnemanget ingår även kostnadsfria ändringar av t.ex. priser för dina tjänster, nya priser för t.ex. matmenyer om du har sådana på din hemsida. Abonnemanget ger dig också 50% rabatt på webmaster uppdrag (ändringar på hemsidan som utförs vid senare tillfällen).

Prenumerationen av premium support löper ett år i sänder, och du kan avsluta prenumerationen inför varje kommande år.

b. Standard support och webmaster uppdrag

Standard support d.v.s. ej abonnemang på support,  samt webmaster uppdrag faktureras per varje påbörjad timme.

4. Säkerhet

a. System uppdatering och backup av webbplatsen

Systemuppdateringar, dagliga special backups och scanning av din hemsida/webbplats ingår endast i premium support och utförs av webbohem endast om du har ett abonnemang på premium support.

I annat fall förväntas du själv ansvara för säkerheten på din webbplats/hemsida.

Sekretessinställningar
När du besöker vår webbplats kan den lagra information via din webbläsare från specifika tjänster, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.